Νέα της εταιρείας

  • Woodworking machinery and equipment operating procedures

    Διαδικασίες λειτουργίας μηχανημάτων και εξοπλισμού ξυλουργικής

    1. Ο χειριστής του εξοπλισμού, πρέπει να εκπαιδεύεται από το ταχυδρομείο, αφού περάσει την εξέταση, προτού μπορέσει να λειτουργήσει ανεξάρτητα. 2. Ο χειριστής μηχανημάτων πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, την απόδοση, την εσωτερική δομή του εξοπλισμού, τις διαδικασίες λειτουργίας, τη συντήρηση και το χειρισμό ...
    Διαβάστε περισσότερα